மாதாந்த‌ விஷேட தினங்கள்

தை - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 01-01-2018 திங்கள் பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
2 01-01-2018 திங்கள் நடேசர் ஆர்த்திராதரிசனம் Inuvil kanthan
3 05-01-2018 வெள்ளி சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
4 14-01-2018 ஞாயிறு தைப்பொங்கல் Inuvil kanthan
5 14-01-2018 ஞாயிறு பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
6 16-01-2018 செவ்வாய் அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
7 21-01-2018 ஞாயிறு சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
8 23-01-2018 செவ்வாய் சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
9 26-01-2018 வெள்ளி கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
10 29-01-2018 திங்கள் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
11 31-01-2018 புதன் தைப்பூசம் Inuvil kanthan
12 31-01-2018 புதன் பூரணை விரதம் Inuvil kanthan

மாசி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 03-02-2018 சனி சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
2 13-02-2018 செவ்வாய் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
3 13-02-2018 செவ்வாய் மாசி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
4 15-02-2018 வியாழன் அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
5 19-02-2018 திங்கள் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
6 21-02-2018 புதன் சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
7 22-02-2018 வியாழன் கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
8 27-02-2018 செவ்வாய் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan

பங்குனி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 01-03-2018 வியாழன் பூரணை விரதம் Inuvil kanthan
2 05-03-2018 திங்கள் சங்கடஹர சதுர்த்தி Inuvil kanthan
3 14-03-2018 புதன் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
4 15-03-2018 வியாழன் பங்குனி மாதப்பிறப்பு Inuvil kanthan
5 17-03-2018 சனி அமாவாசை விரதம் Inuvil kanthan
6 19-03-2018 திங்கள் பங்குனி திங்கள் Inuvil kanthan
7 21-03-2018 புதன் சதுர்த்தி விரதம் Inuvil kanthan
8 22-03-2018 வியாழன் கார்த்திகை விரதம் Inuvil kanthan
9 23-03-2018 வெள்ளி சஷ்டி விரதம் Inuvil kanthan
10 26-03-2018 திங்கள் பங்குனி திங்கள் Inuvil kanthan
11 29-03-2018 வியாழன் பிரதோஷ விரதம் Inuvil kanthan
12 30-03-2018 வெள்ளி பங்குனி உத்தரம் Inuvil kanthan
13 31-03-2018 சனி பூரணை விரதம் Inuvil kanthan

சித்திரை - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்
1 02-04-2018 திங்கள் பங்குனி திங்கள் Inuvil kanthan
2 09-04-2018 திங்கள் பங்குனி திங்கள் Inuvil kanthan

வைகாசி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்

ஆனி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்

ஆடி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்

ஆவணி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்

புரட்டாசி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்

ஐப்பசி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்

கார்த்திகை - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்

மார்கழி - மாத‌ விஷேட தினங்கள்

# திகதி கிழமை விஷேட தினம்