முக்கிய‌ விரதங்கள் - 2018

2ம் நாள் திருவிழா- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

3ம் நாள் திருவிழா- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

4ம் நாள் திருவிழா- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

அமாவாசை விரதம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை செவ்வாய் 16-01-2018
2 மாசி வியாழன் 15-02-2018
3 பங்குனி சனி 17-03-2018

ஆடி அமாவாசை- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

ஆடி பூரம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

ஆடி மாதப்பிறப்பு- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

ஆனி உத்தரம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

ஆனி மாதப்பிறப்பு- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

ஆருத்ரா தரிசனம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

ஆவணி சதுர்த்தி- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

ஆவணி மாதப்பிறப்பு- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

ஆவணி முலம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

கந்த சஷ்டி விரதம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

காரைகால் அம்மையார் குருபூசை- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

கார்த்திகை மாதப்பிறப்பு- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

கார்த்திகை விரதம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை வெள்ளி 26-01-2018
2 மாசி வியாழன் 22-02-2018
3 பங்குனி வியாழன் 22-03-2018

கிருஷ்ண ஜெயந்தி- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

கேதார கெளரி விரதம் ஆரம்பம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

கேதார கெளரி விரதம் நிறைவு- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

கொடிறேற்றம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

சங்கடஹர சதுர்த்தி- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை வெள்ளி 05-01-2018
2 மாசி சனி 03-02-2018
3 பங்குனி திங்கள் 05-03-2018

சதுர்த்தி விரதம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை ஞாயிறு 21-01-2018
2 மாசி திங்கள் 19-02-2018
3 பங்குனி புதன் 21-03-2018

சரஸ்வதி பூஜை- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

சஷ்டி விரதம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை செவ்வாய் 23-01-2018
2 மாசி புதன் 21-02-2018
3 பங்குனி வெள்ளி 23-03-2018

சித்திரா பூரணை விரதம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

சித்திரை புத்தாண்டு- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

சிவராத்திரி- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

சுந்தர் மூரத்தி குருபூசை- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

சுவர்கவாயிலேகாதசி உற்சவம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

சூரசங்காரம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

செகராஜசேகரன் கெடியேற்றம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

செகராஜசேகரன் சப்பறம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

செகராஜசேகரன் தீர்த்தம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

செகராஜசேகரன் தேர்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

ஜப்பசி மாதப்பிறப்பு- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

திரு ஞான சம்பந்தர் குருபூசை- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

திருக்கார்த்திகை- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

திருநாவுக்கரசு நாயனார் குருபூசை- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

திருவெம்பாவை விரதம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

தீபாவளி திருநாள்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

தைப்பூசம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை புதன் 31-01-2018

தைப்பொங்கல்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை ஞாயிறு 14-01-2018

நடேசர் ஆர்த்திராதரிசனம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை திங்கள் 01-01-2018

நவராத்திரி விரதம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

பங்குனி உத்தரம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 பங்குனி வெள்ளி 30-03-2018

பங்குனி திங்கள்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 பங்குனி திங்கள் 19-03-2018
2 பங்குனி திங்கள் 26-03-2018
3 சித்திரை திங்கள் 02-04-2018
4 சித்திரை திங்கள் 09-04-2018

பங்குனி மாதப்பிறப்பு- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 பங்குனி வியாழன் 15-03-2018

பட்டினத்தடிகள் குருபூசை- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

பிரதோஷ விரதம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை ஞாயிறு 14-01-2018
2 தை திங்கள் 29-01-2018
3 மாசி செவ்வாய் 13-02-2018
4 மாசி செவ்வாய் 27-02-2018
5 பங்குனி புதன் 14-03-2018
6 பங்குனி வியாழன் 29-03-2018

புரட்டாதி மாதப்பிறப்பு- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

பூரணை விரதம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 தை திங்கள் 01-01-2018
2 தை புதன் 31-01-2018
3 பங்குனி வியாழன் 01-03-2018
4 பங்குனி சனி 31-03-2018

மன்மத சித்திரை வருடப்பிறப்பு- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

மாசி மாதப்பிறப்பு- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி
1 மாசி செவ்வாய் 13-02-2018

மாணிக்கவாசகர் குருபூசை- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

மார்கழி மாதப்பிறப்பு- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

விஜய தசமி- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

விநாயக கஜமுக சங்காரம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

விநாயகர் கதை ஆரம்பம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

விநாயகர் பெரும் கதை- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

வைகாசி மாதப்பிறப்பு- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி

வைகாசி விசாகம்- 2018 முக்கிய‌ தினங்கள்

# மாதம் கிழமை திகதி