காணொளிகள்

காணொளிகள்

கந்தசஷ்டி 2016

2315 01 Nov 16

31/10/16 தொடக்கம் 05/11/2016 வரை நடைபெற்ற கந்தசஷ்டி திருவிழா

திருவிழா 2016

1162 24 Jun 16

திருவிழா 2016

கந்தசஷ்டி 2015

2645 14 Nov 15

கந்த சஷ்டி 2015

இணுவைக் கந்தன் பத்தி பாடல்கள்

1441 05 Jul 15

இணுவைக் கந்தன் பத்தி பாடல்கள்

திருவிழா 2015

7352 05 Jul 15

திருவிழா 2015

மகா கும்பாபிஷேகம் 2014

888 03 Jul 15

பன்னீராண்டுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் கும்பாபிஷேகம் 04/07/2014 நடைபெற்றது

திருவிழா 2011

3166 01 Jul 15

இணுவைக் கந்தன் திருக்கோவில் வருடாந்த மகோற்சவ 2011.

Related Videos

சப்பற‌த்திருவிழா 2011

14:49 300 01 Jul 15

இணுவைக் கந்தன் திருக்கோவில் வருடாந்த மகோற்சவ சப்பற‌த்திருவிழா 29/06/2011.

3ம் நாள் கந்தசஷ்டி

21:41 64 14 Nov 15

14/11/2015 நடைபெற்ற கந்தசஷ்டி 2015 விரதம் 3ம் நாள்

திருமஞ்சத்திருவிழா 2015

10:47 90 05 Jul 15

திருமஞ்சத்திருவிழா 2015

தீர்த்தத்திருவிழா கும்ப நீர் ஊற்றும் நிகழ்வு

5:16 61 18 Jul 15

15/07/2015 நடைபெற்ற தீர்தத்திருவிழாவில் கும்ப நீர் ஊற்றும் நிகழ்வு தீர்த்தத்திருவிழா 2015

தேர்த் திருவிழா 2011 பாகம் 2

11:22 555 01 Jul 15

இணுவைக் கந்தன் திருக்கோவில் வருடாந்த மகோற்சவ தேர்த் திருவிழா 30/06/2011.

கைலாசவாகனத் திருவிழா 2015

33:52 88 13 Jul 15

கைலாசவாகனத் திருவிழா 2015

Latest Tweets

Contact Us

  • Address: Inuvil Kanthasuvami Kovil,Inuvil West, Chunnakam, Jaffna, Sri Lanka

  • Phone: (+94) 021-3218302

  • Email: [email protected]