inuvil kanthan inuvil kanthan inuvil kanthan inuvil kanthan inuvil kanthan

இணுவைக் கந்தன் திருக்கோவில் இணையதளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்

வளம் கொழிக்கும் யாழ்மண்ணின் மத்தியில் பண்ணாளர்கள், பாவலர்கள் பலர் வாழும் இணுவையில் கோயில் கொண்ட முருகனின் கருணையினை அறியாதவர் இல்லை. இணுவைக் கந்தனின் ஆலயம் சென்று வழிபட முடியாவிட்டாலும், மனதிலே கந்தனை நிறுத்தி வழிபடும் அடியார்களுக்கு கந்தனின் தரிசனத்தை வழங்கும் நோக்குடன் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியே இணுவைக் கந்தனின் இவ்இணைய தரிசனம்.


புதியவை

சமீபத்திய காணொளி தொகுப்பு

Inuvil kanthan

சூரசங்காரம்

0:0 08 Nov 16

05/11/2016 நடைபெற்ற சூரசங்காரம்

Inuvil kanthan

5ம் நாள் திருவிழா

0:0 05 Nov 16

04/11/16 நடைபெற்ற கந்தசஷ்டி 5ம் நாள் திருவிழா

Inuvil kanthan

3ம் நாள் திருவிழா

0:0 03 Nov 16

02/11/16 நடைபெற்ற கந்தசஷ்டி 3ம் நாள் திருவிழா

Inuvil kanthan

2ம் நாள் திருவிழா

0:0 02 Nov 16

01/11/16 நடைபெற்ற கந்தசஷ்டி 2ம் நாள் திருவிழா

Inuvil kanthan

1ம் நாள் திருவிழா

0:0 02 Nov 16

31/10/16 நடைபெற்ற கந்தசஷ்டி 1ம் நாள் திருவிழா

Inuvil kanthan

கந்தசஷ்டி சூரசங்காரம் 2015

0:0 29 Jan 16

கந்தசஷ்டி சூரசங்காரம் 2015

சமீபத்திய புகைப்படத் தொகுப்பு

Updated On :08/11/2021
No Of Hits :1141

4ம் நாள் திருவிழா

Updated On :07/11/2021
No Of Hits :853

3ம் நாள் திருவிழா

Updated On :06/11/2021
No Of Hits :845

2ம் நாள் திருவிழா

Updated On :05/11/2021
No Of Hits :873

1ம் நாள் திருவிழா

Updated On :19/11/2020
No Of Hits :706

6ம் நாள் திருவிழா

Updated On :18/11/2020
No Of Hits :577

5ம் நாள் திருவிழா