தொடர்புகளுக்கு

Contact Us

Temple Location

காங்கேசன்துறை வீதியின் மேற்க்கு புறமாக இணுவில் மானிப்பாய் வீதியில் (கோயில் வாசல்) அமைந்துள்ளது.Opening Hours

  • Monday - Sunday 5.00am to 6.00pm