இணுவைக் கந்தன் திருக்கோவில் இணையதளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்

வளம் கொழிக்கும் யாழ்மண்ணின் மத்தியில் பண்ணாளர்கள், பாவலர்கள் பலர் வாழும் இணுவையில் கோயில் கொண்ட முருகனின் கருணையினை அறியாதவர் இல்லை. இணுவைக் கந்தனின் ஆலயம் சென்று வழிபட முடியாவிட்டாலும், மனதிலே கந்தனை நிறுத்தி வழிபடும் அடியார்களுக்கு கந்தனின் தரிசனத்தை வழங்கும் நோக்குடன் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியே இணுவைக் கந்தனின் இவ்இணைய தரிசனம்.


புதியவை

சமீபத்திய காணொளி தொகுப்பு

Inuvil kanthan

ஆடிவேல் 2015

29:43 73 04 Aug 15

01/08/15 நடைபெற்றஆடிவேல் திருவிழா

Inuvil kanthan

தேர்த்திருவிழா 2015 வான் வழி பார்வை

5:48 106 03 Aug 15

தேர்த்திருவிழா 2015 வான் வழி பார்வை

Inuvil kanthan

தீர்த்தத்திருவிழா யாககும்பம் மூலவருக்கு ஊற்றப்படும் நிகழ்வு

9:45 92 18 Jul 15

15/07/2015 நடைபெற்ற தீர்தத்திருவிழாவில் யாககும்பம் மூலவருக்கு ஊற்றப்படும் நிகழ்வு

Inuvil kanthan

தீர்த்தத்திருவிழா கும்ப நீர் ஊற்றும் நிகழ்வு

5:16 109 18 Jul 15

15/07/2015 நடைபெற்ற தீர்தத்திருவிழாவில் கும்ப நீர் ஊற்றும் நிகழ்வு தீர்த்தத்திருவிழா 2015

Inuvil kanthan

தீர்த்தத்திருவிழா 2015

1:58:25 115 17 Jul 15

தீர்த்தத்திருவிழா

Inuvil kanthan

தேர்த்திருவிழா 2015

2:38:16 148 17 Jul 15

தேர்த்திருவிழா 2015

சமீபத்திய புகைப்படத் தொகுப்பு

Updated On :01/08/2015
No Of Hits :159

ஆடிவேல் 2015

Updated On :01/08/2015
No Of Hits :82

ஆடிவேல் 2009

Updated On :01/08/2015
No Of Hits :76

ஆடிவேல் 2008

Updated On :16/07/2015
No Of Hits :242

திருக்கல்யாணம்

Updated On :15/07/2015
No Of Hits :320

தீர்தத்திருவிழா

Updated On :14/07/2015
No Of Hits :269

பச்சைசாத்தல்