இணுவைக் கந்தன் திருக்கோவில் இணையதளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம்

வளம் கொழிக்கும் யாழ்மண்ணின் மத்தியில் பண்ணாளர்கள், பாவலர்கள் பலர் வாழும் இணுவையில் கோயில் கொண்ட முருகனின் கருணையினை அறியாதவர் இல்லை. இணுவைக் கந்தனின் ஆலயம் சென்று வழிபட முடியாவிட்டாலும், மனதிலே கந்தனை நிறுத்தி வழிபடும் அடியார்களுக்கு கந்தனின் தரிசனத்தை வழங்கும் நோக்குடன் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முயற்சியே இணுவைக் கந்தனின் இவ்இணைய தரிசனம்.


புதியவை

சமீபத்திய காணொளி தொகுப்பு

தீர்த்தத்திருவிழா யாககும்பம் மூலவருக்கு ஊற்றப்படும் நிகழ்வு

9:45 25 18 Jul 15

15/07/2015 நடைபெற்ற தீர்தத்திருவிழாவில் யாககும்பம் மூலவருக்கு ஊற்றப்படும் நிகழ்வு

தீர்த்தத்திருவிழா கும்ப நீர் ஊற்றும் நிகழ்வு

5:16 34 18 Jul 15

15/07/2015 நடைபெற்ற தீர்தத்திருவிழாவில் கும்ப நீர் ஊற்றும் நிகழ்வு தீர்த்தத்திருவிழா 2015

தீர்த்தத்திருவிழா 2015

1:58:25 45 17 Jul 15

தீர்த்தத்திருவிழா

தேர்த்திருவிழா 2015

2:38:16 62 17 Jul 15

தேர்த்திருவிழா 2015

வேட்டைத்திருவிழா 2015

30:27 40 15 Jul 15

வேட்டைத்திருவிழா 2015

பச்சை சாத்தல் திருவிழா 2015

3:47 100 14 Jul 15

இணுவில் கந்தன் தேர்த்திருவிழா பச்சை சாத்தல் 2015

சமீபத்திய புகைப்படத் தொகுப்பு

Updated On :01/08/2015
No Of Hits :26

ஆடிவேல் 2015

Updated On :01/08/2015
No Of Hits :6

ஆடிவேல் 2009

Updated On :01/08/2015
No Of Hits :7

ஆடிவேல் 2008

Updated On :16/07/2015
No Of Hits :122

திருக்கல்யாணம்

Updated On :15/07/2015
No Of Hits :185

தீர்தத்திருவிழா

Updated On :14/07/2015
No Of Hits :161

பச்சைசாத்தல்